Dom zdravlja

 Dom zdravlja Centar,  Šestinska cesta 1

Dom zdravlja Šestine sastoji se od ordinacija opće prakse, dentalne medicine, pedijatriske ordinacije, patronažne službe i ljekarne.

Informacije vezane za CIJEPLJENJE pogledajte ovdje.


ORDINACIJE OPĆE PRAKSE

DR. NADA RELIĆ-SORIĆ

Parni datumi: 7.00h – 13.30h Kućne posjete: 13.00h – 20.30h

Neparni datumi: 13.00h – 19.30h Kućne posjete: 19.30h – 20.30h

Telefon: 01/ 4615 – 102

DR. NENA FON

Parni datumi: 13.00h – 20.30h Kućne posjete: 19.30h – 20.30h

Neparni datumi: 7.00h – 14.30h  Kućne posjete: 13.00h – 20.30h

Telefon: 01/ 7077-186


DEŽURSTVO

SUBOTOM, NEDJELJOM I PRAZNIKOM – 08.00h – 20.00h

Dom zdravlja Centar – Runjaninova 4


ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

DR.STOM. SILVIJE VUKŠIĆ

Parni datumi: 13.00h – 20.30h
Neparni datumi: 7.00h – 14.30h
Telefon: 01/ 4637 -777

DR. DENT. MED. MARKO RAJDA

Parni datumi: 7.00h – 14.30h
Neparni datumi: 13.00h – 21.00h
Telefon: 01/ 4637 -777


SPECIJALIST PEDIJATAR

MR. SCI. DR. MILANA SMILJANIĆ-GABERŠNIK

Ponedjeljak, srijeda, petak: 7.00h – 14.00h
Prijem pacijenata: 7.30h – 13.30h

Utorak, četvrtak: 13.00h – 20.00h
Prijem pacijenata: 13.30h – 19.00h

Telefon: 01/ 4637- 888


PEDIJATRIJSKO DEŽURSTVO

Avenija V. Holjevca 22
Prilaz Baruna Filipovića 11
Grižanska 4

Subotom: 15.00h – 20.00h
Nedjelja, praznik: 08.00h – 20.00h


PATRONAŽNA SLUŽBA

MATEJA MATIĆ bacc. med. tech.
MIA PAŠUKAN
bacc. med. tech.

Radno vrijeme: 07.30h – 15.30h

07.30h – 09.00 – primanje poziva i zahtjeva u ambulanti u/s     dogovora  za kućne posjete
09.00h – 15.30 – rad na terenu

Telefon: 01/ 5807 – 987


GRADSKA LJEKARNA ZAGREB

Ponedjeljak – petak: 7.00h – 20.00h
Subota: 7.30h – 15.00h

Telefon: 01/ 4637- 568
E-mail: sestine@gljz.hr

error: Sadržaj je možda zaštićen!