Započeli su radovi asfaltiranja u ulici Šušnjevec

U četvrtak 14. srpnja započeli su radovi asfaltiranja u ulici Šušnjevec. Asfaltirat će se dio ulice Šušnjevec od križanja sa ulicom Šestinski Kraljevec do križanja sa ulicom Sudiščak.

Taj dio ulice bio je prepun udarnih rupa i neravnina te je prometovanje bilo otežano i bila je prijekopotrebna sanacija. Akcija asfaltiranja dio je plana malih komunalnih akcija mjesnog odbora Šestine što nam potvrđuje njegov predsjednik Jure Tomičić.

Očekivano trajanje radova je 7 radnih dana te se građane moli za razumijevanje i strpljenje.

Kanalizacija u ostatku ulice

Postavili smo i pitanje kada možemo očekivati izgradnju ostatka kanalizacijske mreže u ulici Šušnjevec?

Tomičić nam govori kako se vrši redoviti pritisak na nadležne službe nebi li izgradnja preostalog dijela odvodnje započela čim ranije. Trenutno sada je prema zadnjem zatraženom očitovanju nakon izdavanja lokacijske dozvole tražena izrada geotehničkog elaborata zbog predmetnog područja koje je svrstano u pretežito nestabilna područja. Za sada su evidentirane 2 potrebne sanacije klizišta koje će biti potrebno sanirati prije samog izvođenja radova, no kako je rečeno postoji šansa da bude još koje klizište kad se krene sa radovima. Po završenom geotehničkom elaboratu i priloženoj dokumentaciji biti će zatražena građevinska dozvola i nakon toga se očekuje početak radova. Tomičić govori kako očekivano vrijeme za početak ne može reći no da su optimistični i da očekuju da bi se moglo krenuti sa polovicom iduće godine kako se dalo naslutiti iz razgovora sa ViO-om te stoga nisu htjeli odugovlačiti sanaciju ovog dijela ulice.

error: Sadržaj je možda zaštićen!