Započela podjela žutih spremnika (kanti) u Podsljemenu

Trenutno imamo 90.000 kućanstava u Zagrebu koja koriste usluge odvoza čistoće, a koja koriste žute vrećice koje vješaju na ograde.
Od siječnja je trebala započeti svima podjela kanti za plastiku, no malo je rok produljen te je planirana podjela krenula 25.3.2024. godine. Prema izjavi prvi će spremnike dobiti građani koji stanuju u obiteljskim kućama u gradskoj četvrti Brezovica, a zatim Sesvete i Podsljeme.

U Podsljemenu je započela podjela žutih spremnika (kanti) ovaj tjedan, Šestine točnije u utorak te bi do kraja tjedna sve kante trebale biti dostavljene kako stoji u objavi Čistoće.

Dodjelom žutog spremnika, umjesto dosadašnjih vrećica, omogućen je veći volumen za odlaganje otpada. Žuti spremnik mora biti smješten unutar nekretnine, u dvorištu, garaži ili slično. Spremnik se na javnu površinu iznosi na dan odvoza, te se nakon izvršenja usluge pražnjenja unosi unutar nekretnine. Građani su dužni koristiti javnu uslugu, omogućiti pristup spremniku u vrijeme pružanja usluge odvoza otpada, te čuvati spremnike od oštećenja i otuđenja. Prava i obveze korisnika javne usluge proizlaze iz Zakona o gospodarenju otpadom, Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba i Odluke o komunalnom redu.

Napomene Čistoće za korištenje spremnika

Prije odlaganja u žuti spremnik plastičnu i metalnu ambalažu od pića i hrane potrebno je isprazniti i oprati. S ciljem optimizacije odvoza, plastičnu i metalnu ambalažu treba spljoštiti kako bi zauzimala što manji volumen te na dan odvoza iznijeti potpuno napunjeni spremnik. U žuti spremnik je strogo zabranjeno odlagati organski otpad, ostatke hrane, pelene i miješani komunalni otpad. Krupnu ambalažu i ostale vrste plastike građani mogu predati u reciklažno dvorište.

U žute spremnike odlaže se isključivo plastična i metalna ambalaža:
· polietilenske vrećice, zaštitna plastična ambalaža (npr. za wc papir), folije, filmovi, mjehurasta ambalaža
· boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl.
· plastične zdjelice za kućanstvo, plastične čaše i posude od jogurta, sira i sl.
· višeslojna ambalaža (tetrapak)
· vrećice od slatkiša, čipseva i slično
· plastične kutije od CD-a i DVD-a
· ostali proizvodi od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepovi, plastični tanjuri, pribori za jelo
· konzerve od hrane i limenke od pića

U žute spremnike NE odlaže se:
· biootpad, ostaci termički obrađene hrane, plastična i metalna ambalaža s ostacima hrane
· kablovi, kišobrani, CD-i, DVD-i, gramofonske ploče, elektronika
· boce i limenke pod tlakom, zapaljivog i eksplozivnog sadržaja
· plastična ambalaža i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja, te ostacima kemikalija
. ostali komunalni otpad.

error: Sadržaj je možda zaštićen!