DVD Šestine provjerava hidrantsku infrastrukturu

Od danas DVD Šestine provjerava hidrantsku infrastrukturu u području koje pokrivaju. Sama provjera potrajat će neko vrijeme pa su mogući i kraći zostoji u prometu u sporednim ulicama. Ono što je najbitnije kod provjere jest to da odgovara lokacija gdje je ucrtan hidrant, njegova dostupnost i naravno ispravnost.

hidrantska infrastruktura

Sama provjera

Članovi DVD Šestine rekli su nam na koji način vrše samu provjeru. Po mobilnoj aplikaciji utvrđuju gdje se nalazi hidrant, te ga isprobavaju dali je ispravan. Po završetku pregleda obilježavaju ga sprejem te slikaju i unose u aplikaciju. Također prilikom samog pregleda unose tip hidranta, promjer te unose napomene ukoliko ih ima uz odgovarajuću sliku.

Ono što doznajemo kako DVD Šestine provjerava hidrantsku infrastrukturu počet će i ostali DVD-i u cijelom gradu.

error: Sadržaj je možda zaštićen!