Albin Leustek

albin leustekalbin leustek - leustekova stazaAlbin leustek rođen u Koprivnici 1890. Studij na Šumarskoj akademiji završio 1913. Radio je u Valpovu, potom u Dugom Selu. Glavni je šumar zagrebačke Gradske šumarije na Medvednici 1919–41. Zaslužan je za proglašenje 1300 hektara šume središnjega dijela Medvednice zaštitnom park-šumom 1932. Na njegovu je inicijativu otkupom šumskih posjeda grad povećao površinu gradskih šuma s 463 hektara (1919) na 1640 hektara (1936), a on je u njima organizirao gospodarenje zadržavši oplodnu sječu i ophodnju od 100 godina, uz čuvanje zaštitne, estetske i rekreativne funkcije. Posebnu je pozornost posvećivao izgradnji prometnica za potrebe šumarije i planinarskih staza, od kojih je najpoznatija Leustekova staza od Gračana do Sljemenske lugarnice.
Albin Leustek šumarstvo je apsolvirao škol. g. 1912.-13. na Šum. akademiji u Zagrebu koja je bila u sastavu Mudroslovnoga fakulteta. Prema dostupnim podacima, 1913. imenovani je šumarskim vježbenikom pri Šumarskom nadzorništvu u Valpovu. Državni ispit za samostalno vođenje šum. gospodarstva položio je 1916. g. u Zagrebu. Iste godine vodi se kao šumarski pristav valpovačkog vlastelinstva.Kao ispitani i osposobljeni šumar imenovan je 1918. kotarskim šumarom kod Kotarske oblasti u Dugom Selu, gdje je 1919. imenovan šumarskim povjerenikom. Od 1920. g. radi kao gradski šumar u Zagrebu, gdje se nalazi i od 1926. do 1940. g. u svojstvu šumarskoga nadzornika grada Zagreba.Kao suradnik javlja se u Šumarsku listu 1919. i 1920. god. Umro je u Zagrebu 27. 12. 1947. i pokopan je u obiteljskoj grobnici na groblju u Šestinama, gdje počiva u miru sa suprugom Ljubicom, sinom Dubravkom i kćerkom Planinkom. Grob se nalazi kod ulaza u groblje na sjevernoj strani crkve.

error: Sadržaj je možda zaštićen!